Smittevernregler

NAT støtter opp under helsemyndighetenes, og Norges Idrettsforbund (NIF) sitt arbeid for å hindre spredning av koronaviruset. 

Smittevernreglene for NAT bygger på smittevernreglene for NGTF, som man kan finne her.