Priser

Medlemsavgift (gjelder hele året): 550 kroner.

Medlemsavgiften inkluderer forsikring til NGTF.

Semesteravgift barn 2 treninger: ikke bestemt

Semesteravgift barn 3 treninger:

Semesteravgift voksne 1 trening:

Semesteravgift voksne 2 treninger: