Årsmøte

Til medlemmene i Nordre Aker Turnforening

3. mai 2021, Oslo

Innkalling til årsmøte i Nordre Aker Turnforening 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordre Aker Turnforening

Årsmøtet avholdes 3. juni kl. 20.00 på Teams. Invitasjon til stemmeberettigete medlemmer kommer i egen e-post i løpet av uke 21.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 25. mai til styret@naturn.no  Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordre Aker Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordre Aker Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nordre Aker Turnforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Nordre Aker Turnforening kontaktes på styret@naturn.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Nordre Aker Turnforening

Vedlegg: