Koronatiltak

Nordre Aker Turnforenings generelle retningslinjer:

I det følgende vil ulike tiltak beskrives ut i fra dagens korona situasjon, med utgangspunkt i anbefalinger og retningslinjer fra myndighetene, NIF (Norges Idrettsforbund) og NGTF (Norges Gymnastikk og Turnforbund).

Smitteverntiltak som iverksettes skal utarbeides og tilpasses lokale hensyn og i forhold til ulike faser av pandemien. Ulik smittespredning i landet vil kreve tilpassede tiltak. 

Nordre Aker Turnforening (NAT) vil til enhver tid basere tiltak som iverksettes spesielt ut i fra situasjonen i Oslo regionen og Østlandet.

Organiserte fritidsaktiviteter ble forbudt tom 31.01.21 i Oslo. Dette forbudet gjaldt både bredde (og toppidrett). Pr 03.02.21 ble det offentlig presentert lettelser i tiltak fra januar 2021: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/#gref 

NAT som har lokasjon på Norges Idrettshøgskole (NiH) på Sognsvann, vil fram til og med 28.02.21 holde stengt, både av smittevernhensyn, men også i forbindelse med forberedelser til oppstart 01.03.21.

De siste gjeldende oppdateringer angående status korona situasjon som gjelder for NAT, kan dere lese mer om her: Smittevernregler

For vårsesongen 2021 er følgende smitteverntiltak for Nordre Aker Turnforening gjeldende:

Forventninger for klubbens medlemmer/foresatte, trenere og ledelse 

 • Vi forventer at alle våre medlemmer/foresatte, trenere og ledelse til enhver tid forholder seg til gjeldende anbefalinger fra myndighetene knyttet til smittevern i samfunnet.
 • Vi forventer at alle som skal trene i NATs lokaler på NiH, har lest og har satt seg inn i gjeldende smittevernrutiner. 
  • Se lenke til NATs oppdaterte løpende oppdatering av koronasituasjonen i NAT her.
  • Se lenke for konkrete retningslinjer før, under og etter trening her
 • Har du symptomer på sykdom så møter man ikke på trening.
 • Man skal være symptomfri i minst 24 timer før man igjen kan møte på trening.
 • Klubbledelse og trenere i NAT sine lokaler på NiH, skal alle ta sitt ansvar for å hindre smittespredning.

Generelle tiltak

01.08.20 ble kravet om minst 1 meter avstand under treningsaktivitet untatt for barn og unge under 20 år. Det er fortsatt krav om 1-2 meter avstand i situasjoner utenom treningsaktiviteten. Dette gjelder eksempelvis i NiH sine lokaler, i ventesonen utenfor NAT sine lokaler, i garderober og i fellesarealer. 

 • Det er krav om begrenset antall plasser pr parti. Størrelsen på hvert parti i NAT er satt til maks 8 personer, inkludert trener(e), og ev foresatte.
 • Det skal være minst 2 meter avstand mellom partiene som har samme treningstider.
 • Aktiviteter og trening innenfor turn tilsier at mottak og sikring er en del av treningen. Unødig nærhet og kontakt, skal likevel unngås så langt det er mulig. Mottak og sikring kan utføres ved behov, men under pandemien vil treningen heller tilpasses for å unngå nærkontakt så mye som mulig. Sikkerhet og forebygging av skade/uhell, vil likevel alltid være førende.
 • Munnbind er obligatorisk for trenere og klubbledelse, samt foreldre i NAT sine oppholds- og treningslokaler under aktivitet.
 • Dersom foresatte eller andre har behov for å gå inn i NAT sine lokaler, er også munnbind påkrevd. 
 • Om det er noen som ikke kan/skal bruke munnbind, feks av helsemessige årsaker, skal dette alltid avklares med klubbledelsen i forkant. Benytt denne admin@naturn.no 
 • Oslo Kommune har en egen veiledning for korrekt bruk av munnbind. Se https://youtu.be/OV8C7XUQsbk

Foresatte i NAT sine lokaler

 • Foresatte kan ikke oppholde seg inne i NIH sine lokaler under trening.

Treningstider

 • Alle møter opp til oppsatt treningstid, maks 10 minutter før, fellesarealene eller garderober må benyttes.
 • Oppmøte i ventesone rett før trening.
 • En trener vil komme å møte sitt parti i ventesonen før treningen starter.
 • Treningstidene er tilpasset med en liten 10 minutters overlapp, for å unngå for store samlinger av personer i fellesarealer, garderober og ventesone.
For å komme til og fra NAT sine lokaler
 • Alle medlemmer, foresatte og trenere bruker inntil videre (fom 01.03.21) kun “Inngang/utgang nede, under brua”. Under koronasituasjonen brukes ikke hovedinngangene oppe i 1.etasje, på NiH. 
 • Alle spriter seg, og benytter munnbind før man går inn, så lenge dette er anbefalt av helsemyndighetene.
 • Yttertøy og treningsbag henges fra seg i garderoben, ev i skap som er tilgjengelige.
 • Skohyller utenfor inngang til NAT sine lokaler benyttes.
 • Kun vannflaske bringes med inn på trening.
 • Kart til NAT
Kontakt

Ikke nøl med å ta kontakt hvis noe er uklart. Benytte disse kanalene:

Bruk av garderober og toalett

 • Garderober og toaletter ligger utenfor NAT sine treningslokaler, og er tilknyttet fellesområdene på NiH. Her gjelder avstandsregler og generelle smittevernhensyn. https://www.nih.no/informasjon-om-koronaberedskap/
 • Garderobene brukes til gjennomgang og oppbevaring av personlige eiendeler. Skifting og dusj er ikke tillatt.
 • Alle møter på trening i rent treningstøy, ferdig skiftet og klar til trening. 
 • Toalettene er åpne for toalettbruk og håndvask. 

Øvrig info

 • NAT har foreløpig ikke tilbud av kiosksalg.
 • Det vil være tilgang til håndsåpe og hånddesinfeksjon. 
 • Foresatte og trenere tar med egne munnbind.
 • Det vil løpende vurderes om medlemmer etterhvert skal ha med egen “magnesiumboks”, feks en matboks med skikkelig lokk. Løsning på dette vil presenteres fortløpende.

Vask av utstyr og apparater

 • Trenere har fått innføring i vaskerutiner som gjelder for utstyr og apparater, og er pålagt å følge disse retningslinjene.
 • Alt utstyr som kan vaskes, skal vaskes når et parti har fullført treningen sin. 

Personlige eiendeler

 • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker, reimer osv, håndteres kun av det enkelte medlem.
 • Drikkeflasker plasseres på egen drikkeflaske stasjon, for hvert enkelt parti. 
 • Medlemmene oppfordres til å drikke før og etter trening. 

Førstehjelpsutstyr

 • Medlemmer/foresatte anbefales å ha sportstape og bandasje som en del av treningsbagen. 
 • Trenere og klubbledelse har egne rutiner ift bruk av førstehjelpsutstyr, bla etter å ha brukt hånddesinfeksjon. 
 • Klubbledelsen har til enhver tid ansvar for å ha et operativt førstehjelpsutstyr, i dialog med trenerne. Denne er plassert ved inngangsdøra inne i treningslokalet.

Apparatplan

 • Partiene følger oppsatt apparat plan. 
 • Ved bruk av utstyr/apparater utenfor planen avklarer trenerne dette på forhånd med klubbledelsen.

Prosedyrer ved smitte eller karantene

 • NAT har egne interne prosedyrer ved eventuell smitte blant medlemmer eller ansatte.  
 • Det er egne smitte team i bydelen og hos bydelsoverlege, som vil kontakte Nordre Aker Turnforenings klubbledelse, ved eventuell smitte blant våre medlemmer eller trenere. 
 • Klubbledelsen har ansvar for å gi en oversikt til ev nærkontakter i tilknytning til NAT, og ha lister over hvem dette gjelder. 
 • På bakgrunn av vedtak fra bydelsoverlegen vil NAT informere de medlemmer og ansatte dette berører.

Smittevernstiltak på flere språk

Ytterligere tiltak

 • NAT følger rådene til FHI til enhver tid, og vil etterstrebe å sikre et trygt miljø for våre medlemmer og ansatte.
 • Medlemmer, foresatte og trenere vil motta/tilsendt informasjon om tiltak for smittevern.
 • Aktuell informasjon vil til enhver tid ligge tilgjengelig for medlemmene på Nordre Aker Turnforening sin hjemmeside www.naturn.no .